Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 2. dubna 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 2. dubna 2013 od paní JUDr. Ing. Š. K. (dále je „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala od Úřadu poskytnutí informace týkající se registrace obchodní společnosti BEZREKLAMKY s.r.o.

Dne 15. dubna 2013 byla žadatelce požadovaná informace poskytnuta. K její žádosti o informace týkajících se registrace společnosti BEZREKLAMKY s.r.o. (do 5. ledna 2010 BESTOUDOORS s.r.o.), IČ: 25797778, u Úřadu ve smyslu § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jí bylo sděleno, že pod uvedeným identifikačním číslem je Úřadem v registru oznámených zpracování vedena společnost BEZREKLAMKY s.r.o., která má zapsáno jediné zpracování osobních údajů, které je platné od 20. září 2010 (registrováno bylo 22. září 2010) dosud.

Společnost BESTOUTDOORS s.r.o. nebyla ani podle názvu, ani podle identifikačního čísla v registru nalezena. Z toho vyplývá, že mezi daty 20. října 2008 až 20. října 2009 nebylo v registru zpracování osobních údajů zapsáno žádné oznámení o zpracování osobních údajů podané danou společností.