Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 19. února 2013 (IV)

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. února 2013 od pana R. J. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se řízení vedených Úřad za roky 2009, 2010 a 2012 ve věci porušení tzv. náhubkového zákona, tedy příslušných ustanovení zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 4. března 2013. Konkrétně mu bylo sděleno následující:

V roce 2009 Úřad v této věci nevedl žádné řízení.

V roce 2010 Úřad vedl tři správní řízení pro možné porušení tzv. náhubkového zákona, všechna řízení byla zahájena na základě doručených podnětů od třetí osoby. Z toho dvakrát bylo řízení ukončeno s výsledkem, že správní delikt nebyl spáchán, jednou bylo naopak rozhodnuto o spáchání deliktu a účastníku řízení, vydavateli deníku, byla uložena pokuta ve výši 3.000 Kč za zveřejnění údajů umožňujících zjištění totožnosti poškozené v trestní věci loupeže.

V roce 2010 Úřad v této věci rovněž vedl dvě přestupková řízení, obě rovněž zahájil na základě doručeného podnětu. Obě řízení byla ukončena tak, že napadené jednání nebylo přestupkem.  

V roce 2012 Úřad vedl dvě správní řízení pro možné porušení výše odkazované normy, obě zahájil na základě doručeného podnětu. Obě řízení byla ukončena rozhodnutím o spáchání správního deliktu. Za první z nich byla uložena pokuty ve výši 35.000 Kč vydavateli týdeníku za zveřejnění článku o vraždě matky stěžovatele, který obsahoval její fotografii a další podrobnosti trestného činu vraždy, který na ní byl spáchán. Za druhý delikt byla uložena pokuty ve výši 7.000 Kč provozovateli televizního vysílání za zveřejnění části usnesení soudu obsahující osobní údaje umožňující zjistit totožnost 5 nezletilých dětí, poškozených trestným činem týrání svěřené osoby.

V roce 2012 Úřad v této věci vedl jedno přestupkové řízení zahájené na základě doručeného podnětu. Řízení bylo ukončeno s výsledkem, že došlo ke spáchání přestupku a danému účastníku řízení, fyzické osobě, která vyvěsila trestní příkaz obsahující osobní údaje obviněného na oplocení domu, byla uložena pokuta ve výši 500 Kč.