Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 19. února 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. února 2013 od pana Ing. J. B. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o platech některých zaměstnanců Úřad.

Požadované informace byly žadateli částečně poskytnuty dne 6. března 2013, v případě jednoho ze zaměstnanců byla žádost o informace stejného dne odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím a s § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.