Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 18. listopadu 2013 (II)

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále je „Úřad“) obdržel dne 18. listopadu 2013 od M. D. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se činnosti Úřadu ve věci. tzv. registrů dlužníků za rok 2012 a za období od 1. do 7. října 2013.

Dne 27. listopadu 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně mu bylo sděleno následující:

 • Úřad za rok 2012 obdržel celkem 3 stížnosti směřující proti zpracování osobních údajů v Bankovním registru klientských informací provozovaným společností CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s., 12 stížností směřující proti zpracování osobních údajů v registru SOLUS provozovaného správcem SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, a 22 stížností proti zpracování osobních údajů v Centrálním registru dlužníků České republiky provozovaném společností CERD ČR s.r.o. Za vymezené období roku 2013 Úřad žádnou stížnost týkající se zpracování osobních údajů v dlužnickém registru neobdržel.
  V roce 2012 Úřad rovněž obdržel celkem 30 stížností směřující proti zasílání nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, směřujících proti společnosti CERD ČR s.r.o.
   
 • V roce 2012 byly zahájeny kontroly týkající se plnění povinností dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se společností CERD ČR s.r.o. a SOLUS, zájmové sdružení právnických osob. Ve vymezeném období roku 2013 nebyla žádná kontrola s uvedeným předmětem zahájena.
  V roce 2012 byla rovněž zahájena kontrola společnosti CERD ČR s.r.o. pro podezření z porušení zákona o některých službách informační společnosti.
   
 • V roce 2012 byla ukončena výše uvedená kontrola u subjektu SOLUS, zájmové sdružení právnických osob. Kontroly zahájené u společnosti CERD ČR s.r.o. byly ukončeny až v roce 2013, konkrétně kontrola týkající se dodržování zákona o ochraně osobních údajů dne 27. března 2013, kontrola zaměřená na plnění povinností dle zákona o některých službách informační společnosti potom dne 18. října 2013. V období od 1. do 7. října 2013 nebyla žádná takováto kontrola ukončena.
   
 • V roce 2012 ani v období od 1. do 7. října 2013 nebyla v rámci výše uvedených kontrol uložena žádná opatření k nápravě.