Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 18. listopadu 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 18. listopadu 2013 od M. P. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie veškeré korespondence mezi Veřejným ochráncem práv, jeho zástupcem či zaměstnanci jeho kanceláře a Úřadem ve věci svého předchozího podnětu. Dále žadatel požadoval poskytnutí soupisu všech písemností ve spise vedeném Úřadem.

Dne 21. listopadu 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.