Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 17. října 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 17. října 2013 od pana M. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístup k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí informace ve věci korespondence mezi obcí Nelahozeves a Úřadem v období během roku 2013. Žadateli bylo sděleno následující:

  • V uvedeném období Úřad od obce Nelahozeves, její starostky ani právního zástupce neobdržel žádný podnět, dotaz či žádost o vyjádření.
     
  • V letošním roce Úřad obdržel jeden podnět směřující proti obci Nelahozeves. Jednalo se o podnět fyzické osoby, který byl Úřadu doručen dne 4. září 2013 a který se týkal neoprávněného zveřejňování osobních údajů žadatelů o informace na internetových stránkách obce. Na základě tohoto podnětu byl Úřadem dne 4. října 2013 vydán příkaz čj. UOOU-07611/13-6 (viz níže). Proti tomuto příkazu nebyl ze strany účastníka řízení, obce Nelahozeves, podán odpor, uvedený účastník se k předmětu řízení ani jinak nevyjádřil. Příkaz proto dne 16. října 2013 nabyl právní moci. Uloženou pokutu účastník řízení uhradil.

Dokumenty