Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 15. listopadu 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. listopadu 2013 od M. K. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se postupu Úřadu ve věci kontroly zahájené na základě jeho předchozího podnětu, resp. plnění opatření k nápravě ze strany kontrolovaného týkající se práva žadatele na přístup k jeho osobním údajům zpracovávaným kontrolovaným.

Dne 25. listopadu 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně mu bylo sděleno následující:

Dne 23. září 2013 byla Úřadu kontrolovaným zaslána zpráva o plnění opatření k nápravě, ve které bylo mj. uvedeno, že dne 13. září 2013 byl žadateli zaslán dopis s informací o tom, že předmětné údaje jsou k dispozici k vyzvednutí v konkrétní prodejně kontrolovaného a že za jejich vyhledání a poskytnutí bude kontrolovaný vymáhat náklady ve výši 1.700,- Kč.

Dne 8. října 2013 Úřad od žadatele obdržel oznámení o podezření ze spáchání správního deliktu, přičemž toto podezření žadatel spatřujete v tom, že zpřístupnění údajů bylo podmíněno právě zaplacením výše uvedené částky, kterou považuje za nepřiměřenou.

Z důvodu věcné kompetence Úřad toto podání dne 16. října 2013 postoupil Českému telekomunikačnímu úřadu k přijetí vlastních opatření.

Dne 24. října 2013 se za účasti zástupkyně kontrolovaného konalo ústní jednání ve věci plnění opatření k nápravě. Během tohoto jednání zástupkyně kontrolovaného mj. uvedla, že zaměstnanci dané prodejny kontrolovaného byli instruováni k vydání požadovaných údajů s tím, že daná částka ponížená o 200,- Kč, které již žadatel kontrolovanému za úhradu nákladů zaslal, bude vymáhána následně. Zástupkyně kontrolovaného rovněž sdělila, že žadatel bude opět vyzván k návštěvě dané prodejny za účelem předání požadovaných informací. Dne 21. listopadu 2013 pak Úřad od kontrolovaného obdržel sdělení o tom, že žadatel byl doporučeným dopisem ze dne 29. října 2013 vyzván k převzetí požadovaných údajů.