Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 15. července 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. července 2013 od společnosti GALEOS a.s. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí kopie zápisu z jednání mezi Úřadem a Státním ústavem pro kontrolu léčiv, které se konalo dne 14. května 2013 (viz níže) a na kterém byla diskutována především problematika registru pro léčivé přípravky s omezením, jeho vztahu k centrálnímu úložišti elektronických receptů a další související otázky.

Požadovaná informace byla žadateli poskytnuta dne 19. července 2013.

Dokumenty