Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 14. května 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 14. května 2013 od pana Mgr. V. Š. žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí informací o platech zaměstnanců Úřadu.

Dne 22. května 2013 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta a požadované informace byly žadateli poskytnuty jen částečně. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím a s § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.