Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 13. února 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 13. února 2013 od pana Bc. J. R. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících kontroly prováděné Úřadem ve věci zpracování osobních údajů v souvislosti s projektem karty sociálních systémů.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 15. února 2013. Konkrétně mu bylo sděleno, že Úřad v této věci obdržel několik podnětů a na jejich základě zahájil kontrolu Ministerstva práce a sociálních věcí, jako subjektu v postavení správce údajů, který za jejich zpracování nese hlavní odpovědnost.

Kontrolní šetření již v tuto chvíli bylo ukončeno a kontrolovanému byl předán kontrolní protokol. Kontrolovaný využil svého procesního práva a proti kontrolnímu protokolu podal námitky. O námitkách rozhodne předseda Úřadu a po jeho rozhodnutí bude kontrola pravomocně ukončena. Toto rozhodnutí lze předběžně očekávat v druhé polovině měsíce března.