Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 9. dubna 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. dubna 2013 od pana T. M. (dále je „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí informace na provozování nákladů systému ORG.

Dne 16. dubna 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Bylo mu sděleno, že provoz základních registrů byl spuštěn ke dni 1. července 2012 a Úřad je provozovatelem Informačního systému ORG v systému základních registrů, jedné z komponent základních registrů. Jeho provoz je hrazen výhradně z finančních prostředků státního rozpočtu.

Měsíční náklady na provoz IS ORG se sestávají z několika komponent, dále jsou uvedeny průměrné částky:

472.000,- Kčdatová centra: pronájem datových center, datové propojení center, spotřeba elektrické energie a služby service desku Správy základních registrů
120.000,- Kčkomunikační linky
2.395.000,- Kčservis a integrační služby IS ORG

Vývoj a implementace byly realizovány v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa Modernizace veřejné správy – Cíl Konvergence, oblast podpory Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě. Financování investiční části požadovaného systému bylo zajištěno usnesením vlády č. 1019/2009 a bylo spolufinancováno z projektu Evropské unie ve výši 85 % uznatelných nákladů.