Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 12. listopadu 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále je „Úřad“) obdržel dne 12. listopadu 2013 od M. S. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí Úřadu ve věci povolení Dopravnímu podniku města Brna a.s. provozovat kamerový systém se záznamem v prostředcích městské hromadné dopravy.

Dne 19. listopadu 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta. Byla mu zaslána kopie rozhodnutí Úřadu čj. REG-6260/07-39 ze dne 9. září 2013 (viz níže) bez informací získaných od účastníka řízení, které jsou chráněny mlčenlivostí podle zvláštních právních předpisů.

Dokumenty