Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 12. března 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 12. března 2013 od paní Ing. I. H. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala od Úřadu poskytnutí informace o vyúčtování služebních cest zaměstnance Úřadu.

Žádost o poskytnutí informace byla částečně odmítnuta a požadovaná informace byla žadatelce poskytnuta jen v omezeném rozsahu, konkrétně jí byla poskytnuta částečně anonymizovaná kopie cestovního příkazu příslušného zaměstnance. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.