Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 11. září 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 11. září 2013 od paní J. H. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala od Úřadu poskytnutí příkazu vydaného Úřadem v řízení vedeném s Českou republikou – Pražskou správou sociálního zabezpečení, čj. SPR-2141/11-3 ze dne 21. dubna 2011 (viz níže).

Žádost o poskytnutí informace byla částečně odmítnuta a žadatelce byl daný příkaz poskytnut v anonymizovaném znění, bez osobních údajů osob dotčených neoprávněným zpracováním údajů.

Dokumenty