Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 11. října 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 11. října 2013 od paní D. S. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala od Úřadu poskytnutí nejnovějšího stanoviska Úřadu týkajícího se pořizování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce.

Dne 14. října 2013 byla žadatelce požadovaná informace poskytnuta, konkrétně byla odkázána na obecné výkladové stanovisko č. 2/2013, pořizování obrazových a zvukových záznamů z jednání zastupitelstva, které je přístupné mj. na internetových stránkách Úřadu v rubrice Jiná vyjádření úřadu.