Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 7. září 2012 (II)

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 7. září 2012 od pana J. B. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval po Úřadu sdělení informací, kterému státnímu orgánu je Úřad podřízen.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 12. září 2012. Bylo mu sděleno, že dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je Úřad zcela samostatným a nezávislým orgánem, kterému jsou svěřeny kompetence ústředního správního úřadu pro oblast ochrany osobních údajů. Z toho vyplývá, že Úřad není podřízen žádnému ministerstvu či jinému úřadu ani parlamentní komisi.