Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 7. září 2012

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 7. září 2012 od pana M. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval po Úřadu sdělení informací týkajících se průběhu a výsledků kontroly Ministerstva zahraničních věcí, která byla Úřadem uskutečněna v roce 2009.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 21. září 2012. Konkrétně mu bylo sděleno, že předmětná kontrola Ministerstva zahraničních věcí byla zahájena dne 30. června 2009, kdy první jednání se uskutečnilo dne 30. července 2009. Kontrola byla provedena na Ministerstvu zahraničních věcí a na Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu, Stát Izrael. K ukončení kontroly došlo dne 15. října 2009 vydáním kontrolního protokolu. Při kontrole byla sledována jak objektová bezpečnost, tak i zabezpečení toku osobních údajů při shromažďování a zpracování dat pro účely vydávání víz.

Kontrola byla ukončena se zjištěním, že nakládání se žádostmi o víza, předávání osobních údajů, zabezpečení vízových štítků a manipulace s nimi jsou v souladu s § 13 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími předpisy. Archivování a zabezpečení dokumentů týkajících se víz odpovídalo příslušným předpisům. Správce tedy splnil povinnosti uložené § 13 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů. Plnění informační povinnosti dle ustanovení § 11 zákona o ochraně osobních údajů bylo prováděno v dostatečném rozsahu a byla plněna i doporučení Schengenského katalogu a požadavky Schengenské dohody. Informační povinnost pro kamerový systém byla doplněna v průběhu kontroly. Provedenou kontrolou nebylo zjištěno ani porušení ustanovení § 14 zákona o ochraně osobních údajů, tedy že by některý ze zaměstnanců kontrolovaného porušil povinnosti mlčenlivosti o osobních údajích a přijatých bezpečnostních opatřeních. V závěru kontrolního protokolu bylo uvedeno, že kontrolními zjištěními popsanými v kontrolním protokolu nebylo zjištěno porušení povinností uložených Ministerstvu zahraničních věcí a zastupitelským úřadům České republiky zákonem o ochraně osobních údajů. Vzhledem ke kontrolním zjištěním a právnímu posouzení nebylo třeba ukládat opatření k nápravě.