Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 6. června 2012

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 6. června 2012 od pana R. H. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o rozhodnutí, jímž Úřad udělil společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. pokutu za neoprávněné uvádění rodného čísla zákazníka společnosti na poštovní zásilce.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 18. června 2012. Konkrétně mu bylo sděleno, že správní řízení ve shora uvedené věci bylo Úřadem zahájeno dne 10. ledna 2012. Rozhodnutí o uložení sankce za porušení ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pak bylo Úřadem vydáno pod sp. zn. SPR-0129/12-15 dne 15. března 2012.

Porušení zákona bylo shledáno v tom, že jmenovaná společnost použila rodné číslo konkrétní osoby v jiné souvislosti, než pro kterou bylo získáno (jednoznačná identifikace klienta ve smlouvě) a to v označení adresáta na zásilce České pošty (obchodním balíku, resp. dodejce k této zásilce). Toto jednání bylo posouzeno jako zpracování osobního údaje k jinému účelu, než ke kterému byl shromážděn. Pro toto nové využití rodného čísla (jeho zpracování) musí mít uvedený účastník řízení souhlas subjektu údajů (nositele rodného čísla). Správní orgán měl za prokázané, že v případě projednávaném v tomto řízení konkrétní osoba souhlas s použitím svého rodného čísla k označení adresáta neudělila. Za uvedené porušení zákona byla jmenované společnosti uložena sankce ve výši jednoho tisíce korun a povinnost uhradit náklady řízení ve výši rovněž jednoho tisíce korun.