Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 5. září 2012

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 5. září 2012 od paní Mgr. H. T. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala po Úřadu sdělení informací týkajících se průběhu šetření vedeného Úřadem na základě předchozího podnětu žadatelky.

Požadované informace byly žadatelce poskytnuty dne 13. září 2012. Bylo jí sděleno, že její podnět v současné době prověřuje inspektorka Úřadu Mgr. et Mgr. Božena Čajková, která v červenci a srpnu tohoto roku požádala o součinnost další subjekty. Žadatelce bylo dále sděleno, že po vyhodnocení všech relevantních informací bude o výsledku šetření vyrozuměna.