Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 3. srpna 2012

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 3. srpna 2012 od subjektu Iuridicum Remedium, o.s. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkající se kontrolních a správních řízení vedených Úřadem v letech 2009-2011. Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 20. srpna 2012.

Žadateli byly konkrétně poskytnuty následující informace:

 • V roce 2009 bylo Úřadem zahájeno 143 kontrol, přičemž jejich průměrná délka byla 150 dní. V roce 2010 bylo Úřadem zahájeno 106 kontrol, jejichž průměrná délka trvání byla 105 dní. V roce 2011 bylo zahájeno 179 kontrol a průměrná délka těch, které již byly ukončeny, byla 132 dní.
 • K Vašemu druhému dotazu Úřadu uvádí informace o správních a přestupkových řízeních vedených na základě podezření z porušení zákonem uložených povinností při zpracování osobních údajů, ne tedy při realizaci jiných kompetencí, například kompetencí dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

  V roce 2009 se konalo 53 správních řízení v rámci jednoho stupně s průměrnou délkou trvání 54 dní a 20 správních řízení ve více stupních s průměrnou délkou trvání 153 dní. V stejném roce se konalo 12 přestupkových řízení v rámci jednoho stupně rozhodování s průměrnou délkou trvání 56 dní a 4 přestupkové řízení konané ve více stupních, které trvaly v průměru 181 dní.

  V roce 2010 se konalo 86 správních řízení v rámci jednoho stupně rozhodování s průměrnou délkou 57 dní a 27 správních řízení ve více stupních s průměrnou délkou trvání 206 dní. Ve stejném roce se konalo 42 přestupkových řízení v rámci jednoho stupně rozhodování s průměrnou délkou trvání 67 dní a 1 přestupkové řízení konané ve více stupních, které trvalo 106 dní.

  V roce 2011 se konalo 90 správních řízení v rámci jednoho stupně s průměrnou délkou 46 dní a 20 správních řízení ve více stupních s průměrnou délkou 167 dní. Přestupkových řízení v rámci jednoho stupně rozhodování v roce 2011 bylo 14 s průměrnou délkou trvání 70 dní a přestupkových řízení konaných ve více stupních ve stejném roce bylo 8 a trvaly v průměru 182 dní.
   
 • V roce 2009 bylo Úřadem o správních a přestupkových řízeních uvedených v předchozím bodě uloženo celkem 67 pokut. V roce 2010 celkem 111 pokut. V roce 2011 to potom bylo 102 pokut.
   
 • V roce 2009 bylo inspektory Úřadu uloženo celkem 195 opatření k nápravě. V roce 2010 to bylo 161 opatření k nápravě. V roce 2011 pak celkem 201 opatření k nápravě.