Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 26. května 2012

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 26. května 2012 od paní K. F. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala sdělení informací o tom, kolik od roku 2008 Úřad obdržel podnětů či stížností směřujících proti bezpečnostním agenturám či soukromým detektivům a jak je vyřídil.

Žadatelce byla požadovaná informace poskytnuta dne 5. června 2012. Bylo jí sděleno, že od roku 2008 dosud Úřad obdržel pouze tři stížnosti týkající se činnosti vymezených subjektů. Dvě z nich odložil, neboť skutečnosti v ní uvedené nenasvědčovaly porušení zákona o ochraně osobních údajů.

Na základě třetí z nich Úřad na přelomu let 2010 a 2011 provedl kontrolu společnosti ABL, a.s. Stížnost směřovala proti zveřejnění osobních údajů dotčené osoby v médiích, přičemž zdrojem těchto údajů měla být právě kontrolovaná společnost, jež je měla získat ze své činnosti. Kontrolou nebylo na straně kontrolovaného subjektu zjištěno porušení zákona o ochraně osobních údajů ani jiných právních předpisů.