Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 25. září 2012

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 25. září 2012 od pana T. P. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí kopií všech správních rozhodnutí a usnesení vydaných Úřadem od počátku jeho činnosti do dne podání žádosti v řízeních, kde některým z účastníků byla banka ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Požadované informace pak byly žadateli poskytnuty dne 19. října 2012. V souladu s § 5 odst. 3 větou druhou zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.