Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 23. srpna 2012

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 23. srpna 2012 od M. Č., (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval po Úřadu sdělení informací týkajících se postupu Úřadu ve věci jeho předchozích podnětů a dále statistické informace o činnosti Úřadu týkající se nevyžádaných obchodních sdělení.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 6. září 2012.

Konkrétně mu bylo sděleno následující:

Jeho předchozí podněty, které se týkaly zasílání nevyžádaných obchodních sdělení, byly zanalyzovány a připraveny k příslušnému řízení. V případě třech stížností byla již příslušná šetření zahájena. U dalších stížnosti řízení dosud zahájena nebyla, a to zejména s ohledem na velký počet podávaných stížností. Pokud jde o délku vyřizování stížností, lze obecně říci, že stížnosti jsou řešeny vždy podle pořadí, jak jsou u Úřadu podávány. Pouze v případě, že již určité řízení probíhá, jsou nově podané stížnosti s příslušným řízením spojovány a toto řízení je o ně rozšiřováno. Pokud dojde k většímu zpoždění (tj. několik měsíců) při vyřizování stížností, je to zapříčiněno velkým nárůstem stížností, kdy oproti roku 2010 šlo v roce 2011 o 100 procentní nárůst. Taktéž od počátku roku 2012 Úřad eviduje již přes 5144 nových stížností a s tím spojených kontrolních řízení.

K dalším dotazům týkajícím se stížností na nevyžádané obchodní sdělení za rok 2011, pak bylo žadateli sděleno, že:

  • celkem bylo Úřadu za rok 2011 podáno 4556 podnětů na šíření nevyžádaných obchodních sdělení;
  • z tohoto počtu bylo 2021 podnětů vyřešeno kontrolním řízením;
  • 1211 podnětů bylo vyřešeno jiným způsobem před zahájením kontroly;
  • 315 podnětů bylo ukončeno s tím, že odesílatelem je zahraniční subjekt;
  • 680 podnětů bylo odloženo, jelikož se nepodařilo dohledat odesílatele obchodního sdělení (podnět směřuje vůči telefonnímu hovoru, podnět nebyl stěžovatelem ani po vyzvání doplněn o potřebné údaje apod.);
  • 179 podnětů naplňovalo znaky obchodního sdělení;
  • u 150 podnětů bylo provedeno správní řízení;
  • za rok 2011 bylo Úřadem ve věci odesílání nevyžádaných obchodních sdělení vedeno celkem 50 správních řízení a celková výše uložené sankce byla 243.000,- Kč. Průměrná výše sankce tak činí 4.860,- Kč. Všechny sankce uložené v loňském roce již byly Úřadu uhrazeny.