Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 23. července 2012

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 23. července 2012 od paní H. H. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí kopie Rozhodnutí Úřadu zn. SPR-0092/12-20/NON ze dne 9. května 2012 (viz níže). Anonymizované verze tohoto rozhodnutí jí byla poskytnuta dne 1. srpna 2012.

Dokumenty