Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 22. listopadu 2012

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 22. listopadu 2012 od pana V. K. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o správním řízení, které Úřad v roce 2010 vedl se společností Banan s.r.o., IČ: 26867257.

Požadované informace, konkrétně anonymizované kopie rozhodnutí Úřadu v této věci na prvním i druhém stupni, byly žadateli poskytnuty dne 26. listopadu 2012 (viz níže).

Dokumenty