Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 22. května 2012

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 22. května 2012 od pana JUDr. J. S. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopií rozhodnutí, které Úřad v letošním roce vydal v řízení se Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Žadateli byly dne 28. května 2012 poskytnuty kopie rozhodnutí Úřadu v této věci a to jak rozhodnutí prvostupňové, tak rozhodnutí předsedy Úřadu jako odvolacího orgánu (viz níže).

Dokumenty