Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 19. října 2012 (II)

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. října 2012 od pana D. V. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu sdělení informací týkajících se provozních nákladů jednotlivých útvarů Úřadu, které se zabývají informačními technologiemi a souvisejícími činnostmi a to za rok 2011 a 2012.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 5. listopadu 2012. V souladu s § 5 odst. 3 větou druhou zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.