Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 19. října 2012

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. října 2012 od společnosti ATLAS Consulting spol. s r.o., IČ: 465 78 706, (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu sdělení informací týkajících se právních informačních systémů, které Úřad využíval či využívá.

Žádost byla dne 2. listopadu 2012 z důvodu ochrany obchodního tajemství dodavatelů částečně odmítnuta. Stejného dne byly žadateli poskytnuty ostatní požadované informace.

Konkrétně mu bylo sděleno následující:

Úřad ve své historii využíval následující právní informační systémy:

  • systém ASPI v období od roku 2000 dosud,
  • systém LexDATA v období let 2003 – 2008,
  • systém Codexis od roku 2011 dosud (smlouva uzavřena do roku 2015).


Využívání všech uvedených produktů bylo smluvně ošetřeno.

Všechny smlouvy byly uzavřeny na základě přímého zadání. Úřad se pro tento způsob rozhodl vzhledem k omezené nabídce právních informačních systému na českém trhu a na základě požadavků pracovníků Úřadu, kteří ve své práci tyto systémy využívají.

O uzavření smlouvy rozhoduje vedení Úřadu, praktické vyjednání a provádění smlouvy spadá pod odbor informatiky Úřadu. Smlouvy vždy podepisuje předseda Úřadu. Nové verze nebo dodatky smluv byly uzavírány pouze v souvislosti se změnou požadavků (typy a počty licencí) ze strany Úřadu.

Průzkum trhu informačních právních systémů Úřad neprovedl, nicméně nabídka trhu je průběžně sledována zaměstnanci Úřadu, kteří právní systémy ke své práci využívají. Z toho vyplývá i paralelní využívání různých právních systémů. O případném provedení průzkumu trhu by mohlo rozhodnout vedení Úřadu.

Žadateli byly dle jeho žádosti zpřístupněny i smluvní a další dokumenty (faktury) vztahující se k výše uvedeným informacím. V souladu s § 5 odst. 3 větou druhou zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad k této části zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.