Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 18. září 2012 (II)

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 18. září 2012 od pana D. V. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu sdělení řady informací týkajících se elektronické spisové služby a internetových stránek Úřadu a informací k některým veřejným zakázkám zadávaných Úřadem v souvislosti s informačním systémem ORG.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 3. října 2012. V souladu s § 5 odst. 3 větou druhou zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.