Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 13. září 2012

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 13. září 2012 od pana J. K. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval po Úřadu sdělení informací týkajících se jeho loga, konkrétně informaci o tom, kým a za jakou finanční částku bylo logo Úřadu zhotoveno.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 25. září 2012. Žadateli bylo konkrétně sděleno, že Úřad získal svůj logotyp roku 2003 na základě spolupráce s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze. Studenti této školy v rámci výuky na základě informací poskytnutých Úřadem vytvořili cca 20 návrhů. Z nich vybírala komise složená z pracovníků Úřadu a pedagogů vysoké školy, která vybrala návrh logotypu, který je Úřadem do dnešního dne používán.

Získání logotypu a práv k jeho užívání je upraveno licenční smlouvou, kterou Úřad s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze uzavřel dne 30. června 2003. Odměna sjednaná za poskytnutí licence podle této smlouvy byla stanovena na 45.000,- Kč (slovy čtyřicet pět tisíc korun českých) bez DPH.