Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 13. listopadu 2012

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 13. listopadu 2012 od paní I. H. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí kompletní spisové dokumentace ze spisu týkající se její předchozí stížnosti.

Požadované informace byly žadatelce poskytnuty dne 20. listopadu 2012. V souladu s § 5 odst. 3 větou druhou zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad k této části zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.