Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 11. června 2012

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 11. června 2012 od společnosti G-PROJECT, s.r.o. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o kontrole vedené Úřadem ve věci zpracování osobních údajů na webových stránkách www.znamylekar.cz.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 19. června 2012. Konkrétně se jednalo o následující informace:

  • Úřad ke dni vyřízení žádosti obdržel celkem 23 stížností směřujících proti provozovateli webových stránek www.znamylekar.cz, které jsou řešeny v rámci jedné kontroly. Všechny tyto stížnosti byly od dotčených subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou na daném portále zveřejněny. Stěžovatelé namítali jak to, že k takovémuto zpracování osobních údajů nedali souhlas, tak skutečnost, že k jejich identifikačním údajům jsou často připojeny negativní či hanlivé komentáře.
     
  • Všechny shora uvedené podněty směřovaly pouze proti provozovateli webových stránek www.znamylekar.cz.
     
  • Kontrola v této věci dosud není ukončena a vzhledem k jejímu rozsahu, nutné součinnosti řady dalších subjektů a možnosti kontrolovaného uplatnit opravné prostředky nelze v tuto chvíli říci, kdy bude kontrola pravomocně ukončena a kdy tedy budou známy její závěry.