Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 9. srpna 2011

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. srpna 2011 od společnosti 3D Production, s.r.o., IČ: 49685473 (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval sdělení informace o tom, kým byl Úřadu podán podnět, na jehož základě Úřad zahájil kontrolu žadatele, a jaký byl obsah podnětu.

Dne 24. srpna 2011 rozhodl Úřad danou žádost částečně odmítnout. Úřad ve věci obdržel celkem tři stížnosti, z nichž dvě byly od fyzických osob. Na základě § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím a § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Úřad není oprávněn žadateli poskytnout informace o identitě autorů předmětných podnětů. Proto Úřad rozhodl, že tuto informaci žadateli neposkytne.

K věci samé bylo žadateli sděleno, že Úřad obdržel celkem tři podněty. První byl od Městské policie hl. m. Prahy a na jeho základě Úřad zahájil kontrolu. V jejím průběhu potom obdržel dva další podněty od fyzických osob.

Obsahem podnětu Městské policie hl. m. Prahy bylo podezření, že zpracování osobních údajů kamerovým systémem se záznamovým zařízením, který byl žadatelem provozován v ulici Mnichovka v Praze 5, nebylo Úřadu předem oznámeno postupem podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů. Toto své podezření oznamovatel zdůvodnil tím, že ve veřejném registru oznámených zpracování osobních údajů nebyl žadatel k danému datu zapsán.

Úřad v téže věci obdržel další dva podněty od fyzických osob. V prvním z nich bylo uvedeno, že provozem daného kamerového systému dochází k narušování soukromí stěžovatele, neboť je monitorován každý jeho příchod i odchod z domu, jsou zaznamenávány všechny osoby, které stěžovatele navštěvují, jejich automobily atd. Stěžovatel dále uvedl, že podle jeho názoru je kamerový systém neustále zdokonalován a rozšiřován a jeho provozovatel může získané informace zneužít i k nátlaku na osoby, které jsou jím zaznamenány.

Druhý podnět, který Úřadu adresovala jiná fyzická osoba, rovněž obsahoval tvrzení, že provozovaným kamerovým systémem dochází k zásahu do soukromí obyvatel, neboť žadatel má bez souhlasu a proti vůli obyvatel shromažďovat jejich osobní údaje a tyto dle svého uvážení dále využívat či předávat třetím osobám. Stěžovatel dále uvedl, že podle jeho názoru se žadatel uvedeným jednáním může dopouštět mj. správních deliktů dle § 45 odst. 1 písm. e) a h) a § 45 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů.