Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 28. listopadu 2011

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 28. listopadu 2011 od paní A. L. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí informace o tom, kolik Úřad v roce 2010 a 2011 obdržel prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách stížností směřujících proti možnému porušení zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a kolik v této věci vedl řízení.

Žadatelce bylo dne 12. prosince 2011 sděleno, že Úřad za rok 2010 prostřednictvím on-line formuláře obdržel celkem 2 784 (slovy dva tisíce sedm set osmdesát čtyři) stížností na nevyžádaná obchodní sdělení ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti. Ke dni poskytnutí informace pak těchto stížností Úřad za rok 2011 obdržel celkem 3 978 (slovy tři tisíce devět set sedmdesát osm).

Žadatelce bylo dále sděleno, že v roce 2010 Úřad ve věci zasílání nevyžádaných obchodních sdělení zahájil 163 kontrol a vydal 96 správních rozhodnutí o uložení finanční sankce. V letošním roce ke dni poskytnutí informace Úřad zahájil 165 kontrol a vydal 63 správních rozhodnutí o uložení finanční sankce.

K dalším statistikám a bližším údajům o postupu Úřadu ve věci šíření nevyžádaných obchodních sdělení byla žadatelka odkázána na veřejně dostupné výroční zprávy Úřadu.