Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 28. a 30. března 2011

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 28. března a 30. března 2011 od pana R. H. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad žádosti vyhověl a dne 1. dubna 2011 požadované informace poskytl. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnutých informací:

Žadatel požadoval sdělení informací o tom, zda společnost Travelex Czech Republic a.s., se sídlem Národní 60/28, IČ: 41693914 oznámila Úřadu úmysl zpracovávat osobní údaje prostřednictvím kamerového systému před datem 11. března 2011, který je ve veřejném registru zpracování uvedeno jako den podání oznámení. Žadatel rovněž požadoval sdělení informace o tom, jakou dobu uchování záznamu z kamerového systému uvedená společnost Úřadu oznámila.

Žadateli bylo sděleno, že uvedená společnost podala oznámení o úmyslu zpracovávat osobní údaje kamerovým systémem se záznamovým zařízením v prostoru letiště v Praze – Ruzyni dne 11. listopadu 2009. Toto oznámení bylo Úřadem přijato a do veřejného registru zapsáno dne 13. listopadu 2009. Doba uchování záznamu z kamerového systému byla stanovena na jeden měsíc.

Dne 19. listopadu 2009 podala společnost Travelex Czech Republic, a.s. další oznámení o úmyslu zpracovávat osobní údaje kamerovým systémem se záznamovým zařízením, tentokrát v prostoru Rozvadov. Toto oznámení bylo Úřadem přijato a do veřejného registru zapsáno dne 23. listopadu 2009. I v tomto případě byla doba uchování záznamu stanovena na jeden měsíc.

Dopisem ze dne 2. března 2011 společnost požádala o sloučení obou oznámení v jedno, čemuž bylo vyhověno a zpracování zaregistrováno dne 11. března 2011. Doba uchování záznamu z kamerových systémů zůstala stejná, tedy jeden měsíc.