Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 17. srpna 2011

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 17. srpna 2011 od pana R. N. (dále jen „žadatel“) žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoval poskytnutí informace o výsledku kontroly, kterou Úřad v termínu od 27. dubna 2010 do 8. června 2010 vedl s Městem Prostějov. Předmětem dané kontroly bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, při zpracování osobních údajů získaných pomocí kamerového systému měření rychlosti a průjezdu na červenou.

Žadateli byl dne 19. srpna 2011 poskytnut následující kontrolní závěr:

Stanoviště úsekového měření rychlosti byla stanovena v souladu se zákonem a osobní údaje shromážděné pomocí tohoto zařízení v případě záznamů o průjezdu křižovatkou „na červenou“ a překročení povolené rychlosti kontrolovaným sbírány rovněž na základě zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to bez souhlasu subjektu údajů, a jsou využity v rámci přestupkového řízení. Tato činnost kontrolovaného není v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Žadateli bylo rovněž sděleno, že na základě uvedeného kontrolního závěru nebylo s kontrolovaným vedeno správní řízení, ani mu nebyla uložena opatření k nápravě.