Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 16. srpna 2011

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 16. srpna 2011 od pana V. Ž. (dále jen „žadatel“) žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel požadoval poskytnutí informace o tom, od kdy má společnost TRAVELEX CZECH REPUBLIC A.S., IČ: 41693914 u Úřadu registrováno zpracování osobních údajů kamerovým systémem se záznamovým zařízením a jakou dobu uchování záznamu oznámila.

Dne 19. srpna 2011 bylo žadateli sděleno, že uvedená společnost Úřadu oznámila úmysl zpracovávat osobní údaje dvěma kamerovými systémy se záznamovým zařízením, které se lišily místem zpracování: Praha Ruzyně, registrace ke dni 13. listopadu 2009, a Rozvadov, registrace ke dni 23. listopadu 2009. Tato oznámení byla platná až do 16. března 2011, kdy společnost oznámila změnu zpracování a předchozí dvě oznámení byla spojena v jedno. Ve všech třech zmíněných oznámeních společnost uvedla, že záznamy z kamerového systému bude uchovávat po dobu 31 dní.