Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 15. srpna 2011

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. srpna 2011 od paní B. R. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatelka požadovala poskytnutí informace o tom, kolik správních řízení ve věci porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Úřad ukončil v roce 2010 s tím, že účastníku řízení udělil pokutu, a dále poskytnutí informace o souhrnné výši pokut udělených v roce 2010.

Žadatelce byla dne 19. srpna 2011 požadovaná informace poskytnuta. Bylo jí sděleno, že Úřad v roce 2010 ukončil celkem 127 správních řízení se závěrem, že ze strany účastníka došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů a je mu za to udělena finanční sankce. Celková výše uložených pokut v těchto případech za rok 2010 potom byla 4.942.000,- Kč.