Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 14. června 2011

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 14. června 2011 od pana Mgr. M. B. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval zaslání kopie opatření k nápravě, které Úřad pro ochranu osobních údajů dle své tiskové zprávy ze dne 3. června 2011 uložil Ministerstvu financí.

Žadateli bylo dne 21. června 2011 sděleno, že předmětné opatření k nápravě bylo uloženo jako součást kontrolního protokolu, jehož kopii jako celku mu není možné na základě § 11 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnout. Proto byl stěžovateli zaslán textový obsah uložených opatření k nápravě v anonymizované verzi:

Inspektor Úřadu Ing. Jan Zapletal, který kontrolu Ministerstva financí prováděl, tomuto subjektu dne 4. května 2011 uložil toto opatření k nápravě:

V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. ukládám MF ČR následující opatření k odstranění zjištěných nedostatků a stanovuji lhůt pro jejich odstranění:

  • Likvidovat osobní údaje J. V. a M. V., které jsou zveřejněné na záznamu z tiskové konference ze dne 17. února 2011, zpřístupnění prostřednictvím webových stránek MF ČR na www adrese: www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/vjcr/xsl/analit_cinn_kontr_60606.html, a to včetně jejich osobních údajů uvedených v prezentaci FAÚ MF ČR, která tvoří přílohu k tiskové konferenci.
  • Lhůta: Neprodleně.

Současně stanovuji MF ČR povinnost, v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., podat inspektorovi Úřadu písemnou zprávu o přijatých opatřeních k nápravě, a to neprodleně po jeho realizaci.