Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 10. října 2011

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 10. října 2011 od pana Mgr. M. B. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí Úřadu zn. SPR-4162/11-7 ze dne 13. července 2011, které se týkalo správního deliktu spáchaného Ministerstvem financí tím, že na tiskové konferenci byly pracovníky ministerstva neoprávněně zveřejněny osobní údaje třetích osob.

Dne 17. října 2011 Úřad na základě § 8a a § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím rozhodl žádost částečně odmítnout, neboť dané rozhodnutí obsahuje i takové osobní údaje konkrétních třetích osob, které nejsou oprávněně zveřejněny, a proto je Úřad poskytnout nemůže. Žadateli byla dne 17. října 2011 poskytnuta požadovaná kopie Rozhodnutí zn. SPR-4162/11-7 v částečně anonymizované formě (viz níže).

Dokumenty