Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 3. února 2010

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 3. února 2010 žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím od pana I. L. (dále jen „žadatel“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace o tom, z čeho vycházelo předchozí tvrzení inspektora Úřadu, že žadatel Úřadu adresoval více stížností, ve kterých si mj. stěžoval na existenci a výši bankovních poplatků.

Úřad žádosti vyhověl a požadované informace poskytl.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace:

Předmětné vyjádření inspektora Úřadu vzniklo záměnou stížnosti žadatele adresované předsedovi představenstva a generálnímu řediteli České spořitelny, a.s., přičemž kopie této stížnosti byla zaslána i Úřadu.