Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 20. července 2010

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 20. července 2010 žádost pana E.B. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Úřad žádosti vyhověl a dne 27. července 2010 požadované informace poskytl. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnutých informací:

Žadatel požadoval informace o tom, jakým způsobem je řešen jeho předchozí podnět. Bylo mu sděleno, že jeho předchozí podněty ze dne 15. a 24. února 2010 byly předány inspektorovi Úřadu Ing. Janu Zapletalovi. Jmenovaný inspektor na jejich základě dne 25. května 2010 zahájil kontrolu. Kontrolní protokol o jejím výsledku by měl být kontrolovanému předán dne 4. srpna 2010.