Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 18. května 2010

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 18. května 2010 žádost pana E. B. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Úřad žádosti vyhověl a dne 21. května 2010 požadované informace poskytl. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnutých informací:

Žadatel požadoval informace o tom, jakým způsobem je řešen jeho předchozí podnět. Bylo mu sděleno, že jeho předchozí podněty ze dne 15. a 24. února 2010 byly kolegiem inspektorů dne 23. března 2010 předány inspektorovi Úřadu Ing. Janu Zapletalovi, který v současné době provádí jejich analýzu před zahájením kontroly.

Žadateli bylo dále sděleno, že v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude o vyřízení svých podnětů informován.