Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 14. prosince 2010

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 14. prosince 2010 žádost pana V. J. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Žadatel následně svoji žádost doplnil dne 20. prosince 2010.

Úřad žádosti vyhověl a dne 4. ledna 2011 požadované informace poskytl. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnutých informací:

Žadatel požadoval poskytnutí informací o tom, komu, za jaké služby a jaká částka byla Úřadem vyplacena v roce 2009 a do konce listopadu 2010 v rámci poskytování konzultačních, právních a poradenských služeb.

Žadateli byly poskytnuty následující informace:

V roce 2009 bylo z rozpočtu Úřadu, položky konzultačních, právních a poradenských služeb, čerpáno následujícím způsobem:

 • Český a moravský účetní dvůr; audity: oběh účetních dokladů, stravenky, zadávání veřejných zakázek, analýza rizik; celková částka 276.080,- Kč,
 • Eunice Consulting a.s.; příprava dokumentů k projektu základních registrů; celková částka 107.100,- Kč,
 • Advokátní kancelář Vlček & partneři, advokát JUDr. Martin Vlček, CSc.; právní služby; celková částka 96.271,- Kč,
 • Advokátní kancelář Havel, advokát JUDr. Jan Havel; právní služby; celková částka 76.500,- Kč,
 • AQE advisors, a.s.; zpracování analýzy projektové žádosti; celková částka 59.500,- Kč,
 • Ing. Jitka Urbanová; seminář o bezpečnosti práce a spamu; celková částka 29.750,- Kč,
 • JUDr. Jiří Navrátil; právní služby; 24.157,- Kč,
 • Mgr. Barbora Ležatková; právní služby; 8.925,- Kč,
 • Michal Hlavačka; zpracování posudku PO-EPS; celková částka 5.831,- Kč,
 • Josef Sekava; konzultace bezpečnosti webových portálů; celková částka 5.000,- Kč,
 • JUDr. Ing. Helena Svatošová; práce v rozkladové komisi; celková částka 4.200,- Kč,
 • PhDr. Michail Odarčenko, CSc.; odborná konzultace; celková částka 1.785,- Kč,
 • Lenka Pavilková – Channel Crossings; jazyková konzultace; celková částka 794,20,- Kč.


Do konce listopadu roku 2010 bylo z rozpočtu Úřadu, položky konzultačních, právních a poradenských služeb, čerpáno následujícím způsobem:

 • AQE advisors, a.s.; zpracování projektové žádosti; celková částka 114.000,- Kč,
 • Advokátní kancelář Havel, advokát JUDr. Jan Havel; právní služby; celková částka 36.450,- Kč,
 • JUDr. Jiří Navrátil; právní služby; celková částka 32.760,- Kč,
 • Mgr. Barbora Ležatková; právní služby; celková částka 22.328,- Kč,
 • JUDr. Ing. Helena Svatošová; práce v rozkladové komisi; celková částka 22.050,- Kč,
 • PhDr. Michail Odarčenko, CSc.; odborná konzultace; celková částka 12.600,- Kč,
 • Prevent s.r.o.; audit BOZP; celková částka 6.000,- Kč.