Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 10. listopadu 2010

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 10. listopadu 2010 žádost pana T. H. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Úřad žádosti vyhověl a dne 24. listopadu 2010 požadované informace poskytl. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnutých informací:

Žadatel požadoval poskytnutí informací dokládajících průběh kontroly provedené Úřadem u Celního ředitelství Hradec Králové.

Bylo mu sděleno, že uvedenou kontrolu provedla inspektorka Úřadu PhDr. Miroslava Matoušová v termínu od 13. července do 19. července 2010. S kontrolním protokolem byl kontrolovaný subjekt seznámen dne 30. července 2010 a nepodal proti němu opravný prostředek, námitky.

Kontrolou bylo prověřeno zpracování osobních údajů zaměstnanců kontrolovaného subjektu a současně pořizování zvukových a obrazových záznamů z jednání konaných v objektu kontrolovaného. Ani v jednom z uvedených nebylo kontrolou zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, případně jiného zákona upravujícího povinnosti při zpracování osobních údajů.