Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 29. května 2009

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 29. května 2009 žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím od pana T. M. Úřad žádosti vyhověl a tázané informace poskytl.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace:

Žadatel požádal o zaslání kopie stanoviska Úřadu č. 1/2001 a dále zaslání stanoviska, které se týká ochrany osobních údajů nežijících osob. Žadateli tedy bylo zasláno stanovisko 1/2001 o Zveřejňování jmen dlužníků (viz níže) a vyjádření Úřadu k problémům z praxe č. 7/2002.

Dokumenty