Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 26. prosince 2009

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 26. prosince 2009 žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím od Agentury pro evropské projekty a management EPMA. Úřad žádosti vyhověl a požadované informace dne 6. ledna 2010 poskytl.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace:

Žadatel požadoval sdělení informace o tom, zda jsou si pracovníci Úřadu odpovědní za poskytování informací vědomi institutu tzv. výhradních dohod ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES a zda Úřad při poskytování informací o své činnosti institut výhradních dohod využil.

Žadateli bylo sděleno, že pracovníci Úřadu odpovědní za poskytování informací o jeho činnosti si jsou platné právní úpravy v této oblasti vědomi, ať už jde o úpravu vnitrostátní, nebo komunitární.

K druhé otázce bylo žadateli sděleno, že Úřad ve své praxi při poskytování informací dosud institutu výhradních dohod nevyužil.