Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 24. září 2009

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 24. září 2009 žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím od pana Mgr. Ing. D. S. Úřad žádosti vyhověl a požadované informace poskytl.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace:

Žadatel požadoval sdělení toho, v jakém stavu je vyřizování jeho předchozího podnětu.

Žadateli bylo sděleno, že příslušný inspektor Úřadu provádí šetření podnětu a předpokládá, že šetření bude ukončeno do konce měsíce října roku 2009.