Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 16. září 2009

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 16. září 2009 žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím od pana S. P. Úřad žádosti částečně vyhověl a některé požadované informace poskytl.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace:

Žadatel požadoval sdělení toho, zda Úřad k jeho osobě shromažďuje informace, zda vůči němu vede šetření a případně v jaké fázi toto šetření je.

Žadateli bylo sděleno, že Úřad v současné době proti jeho osobě žádné šetření nevede a žádné informace o něm sám z vlastní iniciativy nevyhledává. Úřad uchovává pouze ty osobní údaje žadatele, které mu žadatel sám poskytl v rámci této žádosti o informace, případně při předchozích podáních.