Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 15. září 2009

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. září 2009 žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím od paní J. S. Úřad žádosti částečně vyhověl a některé požadované informace poskytl.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace:

Žadatelka požadovala sdělení informace, kdy a jakým způsobem proběhla kontrola na základě jejího předchozího podnětu, a dále sdělení, zda je v této věci Úřadem veden spis.

Žadatelce bylo sděleno, že na základě jejího podnětu byla provedena kontrola zpracování osobních údajů fyzickou osobou M. Š. Kontrola byla provedena v termínu od 22. července 2009 do 14. srpna 2009 s tím, že dne 13. srpna 2009 v této věci proběhlo místní šetření.

Žadatelce bylo dále sděleno, že Úřad vede spis v každé věci, kterou se zabývá, tedy i ve věci této kontroly.